Platform voor Operational Intelligence

U weet in principe hoe uw bedrijfsprocessen optimaal kunnen zijn. Waar het vaak aan ontbreekt, is inzicht in het feitelijk functioneren van processen en in de wijze waarop cases worden afgehandeld. De samenhang en het effect van deze processen op het grotere geheel is vaak onbekend. Tot het moment dat uw organisatie wordt uitgerust met het ProcessGold Enterprise Platform. Daarmee beschikt u over Operational Intelligence.

Operational Intelligence toepassingsgebieden:

Process Mining by ProcessGold
Process Mining by ProcessGold

ProcessGold Enterprise Platform | Key differentiators

 • High performance / in-memory analytics
 • Multiple Process Mining algorithms
 • Highly customisable
 • Collaborative version control
 • Multiple data source support
 • Scalable / cloud (public / private / on premises)
 • Closed applications for partners
 • Full R-integration

ProcessGold Enterprise Platform | Voor analisten

 • Visual data extraction / manipulation
 • Multiple Process Mining algorithms
 • Easy graphical interface
 • User-aware filters
 • Full R-Integration
 • Collaborative version control
 • Staged controlled deployment
Process Mining by ProcessGold

De krachtige software van ProcessGold maakt uw organisatie transparant door binnen enkele seconden een schat aan data uit uw bedrijfsapplicaties te onttrekken. Hiermee ontdekt en begrijpt u uw processen beter en heeft u een basis gelegd voor het doorvoeren van continue verbeteringen.  

Process Mining by ProcessGold

ProcessGold Enterprise Platform | Voor business users

 • Bottleneck detection
 • Throughput management
 • KPI monitoring
 • Workload balance
 • Audit controls
 • Case monitoring
 • End-to-end process transparency
 • Personalized dashboards

Hoe gaan wij te werk

ProcessGold levert en implementeert software die Operational Intelligence mogelijk maakt. Al in de analysefase van een project levert ProcessGold maatwerk door de software volledig op de klant af te stemmen. In de daaropvolgende operationele fase worden – in samenwerking en samenspraak – de bevindingen vertaald naar duidelijke meet- en stuurbare indicatoren. ProcessGold zet Operational Intelligence in volgens het vier fasen principe.

Data extractie Process Mining Analyse Verbeteren

ProcessGold Enterprise Platform, onmisbaar voor iedere organisatie

Het ProcessGold Enterprise Platform voegt waarde toe. Organisaties die het platform gebruiken vertalen ‘(big)data’ naar ’smart data’. Processen die eerder aan het zicht onttrokken waren, laten zich nu eenvoudig analyseren. Smart data en proceskennis vormen in combinatie de sleutel voor verbeteringen. Patronen en verbanden worden zichtbaar en knelpunten worden opgemerkt. Dashboards laten inzien hoe de organisatie er voor staat en of aangebrachte proceswijzigingen resulteren in het gewenste effect.

Organisaties en teams die de krachtige software van ProcessGold inzetten, zien de efficiency, effectiviteit en compliance zienderogen toenemen.